NEN2580 meetrapport / meetcertificaat

Een NEN2580 meetrapport waar u wat aan heeft!

NEN2580 experts van NiCaD voorzien u graag van een rapportage welke volledig aansluit bij uw wensen. Afhankelijk van uw vraag kunnen er verschillende metrages nauwkeurig in kaart worden gebracht, te weten:

NEN2580 tabel

Tabel 1: Wel of niet meerekenen?

  • Het bruto vloeroppervlak (BVO)
  • Het verhuurbaar vloer oppervlak (VVO)
  • Het gebruiksoppervlak (GO)
  • Het netto vloeroppervlak (NVO)

In overleg stellen we de uitgangspunten vast voor de uitvoering. De NEN2580 specialisten van NiCaD beschikken over de kennis en expertise om u, aan de hand van deze uitgangspunten, te voorzien van een leesbaar meetrapport. NiCaD kan u helpen in discussies met huurders/verhuurders over metrages door specifieke vragen te analyseren en te voorzien van een advies in een heldere rapportage. Zit u met een vraag rondom metrages? Neem contact met ons op.

Het NEN2580 meetrapport inhoudelijk

Een NEN2580 meetrapport van NiCaD bestaat standaard uit een totaal overzicht van de metrages per bouwlaag, een overzicht van de metrages per huurder per bouwlaag en een totaal overzicht van de metrages per huurder. De meetrapport tekeningen zijn voorzien van een bouwkundige laag en kleurcoderingen. NiCaD werkt conform de NTA2581. Uitleg over de NTA2581 vind u hier.
Hier ziet een voorbeeld van een NEN2580 meetrapport.

 

Wanneer het nodig is de tekeningen op locatie te controleren, zal NiCaD de locatie bezoeken. De tekeningen worden gecontroleerd op maatvoering en ruimtefuncties. De metingen worden verricht met laser afstandmeters. Deze meters hebben een nauwkeurigheid van 1mm op 60m.

 

Eén norm en toch verschillen!

In de veranderende markt zien we veel partijen welke de vierkante meters niet meer aannemen zoals aangeboden. Zowel huurders als verhuurders laten onafhankelijk de metrages berekenen conform de NEN2580. Ondanks dat er maar één norm is, zullen de rapporten onderling toch verschillen. Dit kan komen door andere uitgangspunten of interpretatie van de grijze gebieden binnen de NEN2580 norm.

Praktijkvoorbeelden:

-Een vergelijking van uw meetrapport met het rapport van uw tegenpartij wijst op een verschil in metrages. Hier is de huurprijs al jaren op gebaseerd en blijkt nu onjuist! Als derde partij kan NiCaD de verschillen duidelijk in kaart brengen en adviseren hoe de rapporten aan te passen.