Duidelijkheid over uw vierkante meters

NEN2580 beschrijft de termen, definities en bepalingsmethoden voor de vloeroppervlakte en inhoud van gebouwen of delen daarvan. Door middel van deze regelgeving wordt de oppervlakte en inhoud van gebouwen op een eenduidige manier bepaald en is er geen discussie over het aantal vierkante meters van uw woning, kantoor, bedrijfsruimte of winkel.

Verschillende metrages

De NEN 2580 behandeld verschillende metrages zoals omschreven in het bouwbesluit.

  • de bruto vloeroppervlakte (BVO)
  • de gebruiksoppervlakte (GO) de standaard oppervlaktebepaling voor woningen
  • het verhuurbare vloeroppervlak (VVO) voor winkels en kantoren (commercieel vastgoed)
  • de netto vloeroppervlakte (NVO)

Wat kunt u met een NEN2580 rapportage?

Onze ingenieurs adviseren u voor ieder type vastgoed welke metrages voor u van belang zijn. Onze rapportages verschaffen u de juiste informatie omtrent de oppervlaktebepaling van uw vastgoed. Een NEN 2580 rapportage draagt dan ook in grote mate bij aan: 

  • Het taxeren van vastgoed
  • Het bepalen van hoeveelheden
  • Het vaststellen of herzien van de huurprijs
  • Het verdelen van gemeenschappelijke ruimten in gebouwen met meerdere huurders
  • Het verdelen van de servicekosten
  • Het toekennen van punten bij woningwaardering 
  • WOZ vraagstukken
  • BAG vraagstukken
  • Facilitaire (kosten)vraagstukken
  • Het beoordelen van voorschriften vanuit het bouwbesluit

Rapportages volgens de norm

Wij stellen rapporten op volgens de NEN 2580 en de NTA 2581. Dit houdt in dat al onze metingen en oppervlaktebepalingen uitgevoerd worden volgens de regelgeving omschreven in de NEN 2580. Vervolgens wordt de verslaglegging van deze data conform de NTA 2581 uitgevoerd wat resulteert in een overzichtelijk rapport voorzien van ondersteunende plattegronden.
Afhankelijk van de bouwfase en beschikbaarheid van gegevens heeft u keuze uit een type A of B-rapport.

Bij een type A rapport wordt het gebouw bezocht en met behulp van meetapparatuur en beschikbare gegevens gecontroleerd op maatvoering en ruimtefunctie volgens NEN2580. U bent hierbij verzekerd van de juiste en actuele situatie van het gebouw.

Wanneer een project nog niet gerealiseerd is of het controleren op locatie simpelweg niet tot de opdracht behoort geven wij een meetcertificaat type B af. Hierbij spelen de aangeleverde documenten een grotere rol omdat deze als basis dienen voor de NEN 2580 oppervlaktebepaling.