{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

NEN2580 / Gebruiksmelding / Ontruimings plattegronden

HNK: Het nieuwe kantoor

Werkzaamheden:

Het ontwikkelen van een NEN2580 verdeelsleutel specifiek gericht op het concept van HNK (Het Nieuwe Kantoor). Dit heeft gezorgd voor een transparante communicatie over de verhuurbare meters tussen verhuurder en huurders.

Ook op het gebied van brandveiligheid hebben wij ons steentje bij kunnen dragen. Zo hebben wij voor alle HNK-locaties de ontruimingsplattegronden opgesteld. Uiteraard voldoen deze aan zowel de Nederlandse norm NEN1414 als de Europese standaard NEN-EN-ISO7010.

Door de omvang van deze kantoorgebouwen heeft de eigenaar de plicht om het gebouw brandveilig in gebruik te nemen. NiCaD heeft deze gebruiksmeldingen, als gemachtigde, opgesteld en ingediend bij het omgevingsloket. Vanuit de wens van de opdrachtgever hebben wij ook het overleg met de gemeente en brandweer gevoerd.

Opdrachtgever:

NSI-vastgoed