{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

NEN2580 / Gebruiksmelding / Ontruimings plattegronden

HNK: Het nieuwe kantoor

Werkzaamheden:

Onze expertise heeft geleid tot de ontwikkeling van een specifieke NEN2580 verdeelsleutel, afgestemd op het concept van ‘Het Nieuwe Kantoor’ (HNK). Deze verdeelsleutel heeft gezorgd voor een heldere en transparante communicatie over de verhuurbare vierkante meters tussen verhuurders en huurders.

Op het gebied van brandveiligheid hebben wij eveneens een waardevolle bijdrage geleverd. Voor alle HNK-locaties hebben wij ontruimingsplattegronden opgesteld die voldoen aan zowel de Nederlandse norm NEN1414 als de Europese standaard NEN-EN-ISO7010. Deze plattegronden dragen bij aan een veilige werkomgeving.

Vanwege de omvang van deze kantoorgebouwen is de eigenaar verplicht ervoor te zorgen dat het gebouw brandveilig wordt gebruikt. Als gemachtigde hebben wij deze gebruiksmeldingen opgesteld en ingediend bij het omgevingsloket. In lijn met de wensen van de opdrachtgever hebben wij tevens het overleg met de gemeente en brandweer gevoerd.

Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van zowel brandveiligheid als transparantie binnen de kantooromgevingen van HNK. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en oplossingen. Wij staan klaar om u te assisteren.

Opdrachtgever:

NSI-vastgoed