Brandveiligheid

Tekeningen vormen niet alleen tijdens de bouw een belangrijk communicatiemiddel. Ook op het gebied van (brand)veiligheid is een belangrijke rol weggelegd.

Ontruimingsplattegronden

Als gebouwbeheerder/eigenaar wilt u er zeker van zijn dat het gebouw voldoet aan alle geldende voorschriften en normen. De veiligheid van gebruikers en bezoekers gaat immers boven alles. Wist u bijvoorbeeld dat u vanuit het bouwbesluit verplicht bent het gebouw te voorzien van ontruimingsplattegronden indien er een brandmeldinstallatie aanwezig is? Ook kan de brandweer eisen een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart op te stellen.

Al ons tekenwerk vervaardigen wij volgens de meest gebruikte NL/SfB standaard. Bouw- en installatiebedrijven coderen met deze open standaard hun lagen en objecten in BIM- en CAD-systemen. Zo zijn onze tekeningen door vrijwel alle leveranciers direct te gebruiken.

Veiligheidskundig tekenwerk

Op het gebied van veiligheidskundig tekenwerk produceren wij onder andere

    • Ontruimingsplattegronden voor gebruikers en bezoekers
    • Aanvalsplannen ten behoeve van de brandweer
    • Veiligheidstekeningen als onderdeel van het ontruimingsplan t.b.v. de BHV-organisatie
    • Gebruiksmeldingen brandveilig gebruik
    • Omgevingsvergunningen brandveilig gebruik

Volgens de Nederlandse normen

De uitgangspunten voor het opstellen van ontruimingsplattegronden en ontruimingsplannen zijn omschreven in de volgende Nederlandse normen

NEN 1414-1 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden – Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten.

NEN 8112 (nl) Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

NiCaD is bekend met deze normen en regelgeving en vertalen deze informatie naar begrijpelijke tekeningen die voor een ieder leesbaar zijn. Op deze manier voldoet u aan uw verplichtingen als gebouwbeheerder of eigenaar en zijn de gebruikers verzekerd van een veilige werkomgeving.