Brandveiligheid en Bouwkundige Tekeningen

Bouwkundige tekeningen zijn van onschatbare waarde, niet alleen tijdens de bouwfase, maar ook als het gaat om het waarborgen van brandveiligheid. Voor gebouwbeheerders en eigenaren staat de veiligheid van gebruikers en bezoekers bovenaan de prioriteitenlijst. Volgens het Bouwbesluit is het bijvoorbeeld verplicht om ontruimingsplattegronden te hebben wanneer een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast kan de brandweer eisen dat er een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart wordt opgesteld. In gevallen van nieuwbouw of verbouwprojecten is vaak een officiële Gebruiksmelding Brandveiligheid vereist bij de brandweer of gemeente. Deze melding geeft aan dat het gebouw voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften.

Ons aanbod in veiligheidskundig tekenwerk omvat:

  • Ontruimingsplattegronden voor zowel gebruikers als bezoekers.
  • Aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer.
  • Veiligheidstekeningen als onderdeel van het ontruimingsplan voor de BHV-organisatie.
  • Gebruiksmelding voor brandveilig gebruik.
  • Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.

De specifieke eisen en procedures variëren afhankelijk van uw locatie en situatie. Onze tekeningen voldoen aan de geldende Nederlandse normen, en wij hebben uitgebreide kennis van deze normen en regelgeving. Hierdoor kunnen we deze vertalen naar duidelijke tekeningen die voor iedereen begrijpelijk zijn. Dit stelt u in staat om uw verantwoordelijkheden als gebouwbeheerder of eigenaar na te komen en een veilige werkomgeving te bieden aan gebruikers.