Bouwkundig tekenwerk

Een degelijke basis in bouwkundig tekenwerk vormt de essentie voor elke projectmanager die verantwoordelijk is voor vastgoedbeheer, zowel commercieel als anderszins. Dit vormt de ruggengraat van uw vastgoed en ligt aan de basis van talloze vastgoed gerelateerde producten en diensten, waaronder:

  •  

Up-to-date tekenwerk

In veel gevallen is er al bouwkundig tekenwerk beschikbaar, maar het is vaak onduidelijk of dit de huidige situatie accuraat weergeeft. Vooral bij commercieel vastgoed zien we regelmatig (structurele) verbouwingen of veranderingen in huurders, waardoor het bouwkundig tekenwerk verouderd raakt.

Wij voeren metingen uit en produceren digitale revisietekeningen van uw vastgoed, zodat u zeker kunt zijn van de meest actuele situatie. We kunnen plattegronden, gevels, doorsneden en volledige 3D- of BIM-modellen produceren, en dit alles in het gewenste bestandsformaat.

Ons tekenwerk voldoet aan de meest gangbare NL/SfB-standaard. Bouw- en installatiebedrijven coderen hun lagen en objecten volgens deze open standaard in BIM- en CAD-systemen, waardoor onze tekeningen vrijwel direct bruikbaar zijn voor alle leveranciers.