Gebruiksmelding Brandveiligheid en Omgevingsvergunning

Er bestaat een hoop onduidelijkheid binnen de commerciële vastgoedmarkt over het indienen van een gebruiksmelding en het verkrijgen van een omgevingsvergunning. We kunnen hier echter vrij kort en bondig over zijn.

Bent u van plan wijzigingen aan te brengen aan uw vastgoed? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig wanneer u gaat slopen of (ver)bouwen en deze werkzaamheden niet vergunningsvrij zijn. U kunt zelf een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket online om te zien of er een omgevingsvergunning benodigd is.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Daarnaast moeten gebouwen brandveilig gebruikt worden.
U heeft een meldingsplicht wanneer:

  • In een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven (woningen en woongebouwen uitgezonderd)
  • Een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners
  • Er door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het bouwbesluit 2012 wordt voldaan 

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is benodigd wanneer in een gebouw:

  • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar
  • Dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijke gehandicapte personen

Wet & regelgeving

De gebruiksmelding en omgevingsvergunning zijn in principe onbeperkt geldig. In het geval van een verbouwing of verandering van het gebruik van het gebouw waarbij een afwijking ontstaat van de gegevens die zijn verstrekt bij een eerdere vergunningsaanvraag of melding zal de gemeente hierover via het omgevingsloket moeten worden ingelicht.

NiCaD is bekend met de wet- en regelgeving van het bouwbesluit en vervaardigd deze stukken volgens alle indieningsvereisten. Desgewenst kunnen wij uw organisatie bijstaan in andere fases van het traject. Zo dienen we, als gemachtigde, de stukken in bij het omgevingsloket en treden op als intermediair tussen u als opdrachtgever en betrokken partijen zoals de gemeente en brandweer.

Splitsingstekeningen

In het geval van een gebouw met meerdere eigenaren zijn de verschillende appartementsrechten en gemeenschappelijke ruimten vastgelegd in een zogenaamde splitsingsakte. Deze splitsingsakte is opgenomen in het register van het kadaster.

Wanneer u overweegt een bestaand pand te splitsen, een gesplitst pand te verbouwen (waarbij woonoppervlaktes wijzigen) of een andere bestemming te geven zal dit leiden tot een aangepaste splitsingsakte en zo ook de splitsingstekeningen.

NiCaD vervaardigd splitsingstekeningen die voldoen aan de eisen van het kadaster.