Gebruiksmelding Brandveiligheid en Omgevingsvergunning

Wet- en Regelgeving voor Bouw en Verbouwing

Bij bouw of verandering van het gebruik van een gebouw, vooral als er afwijkingen zijn van eerdere vergunningsaanvragen, is het verplicht om de gemeente op de hoogte te stellen via het omgevingsloket.

Splitsingstekeningen voor Duidelijke Eigendomsstructuur

Voor gebouwen met meerdere eigenaren en gedeelde ruimten wordt een splitsingsakte vastgelegd in het kadaster. Overweegt u om een bestaand pand te splitsen, te verbouwen met wijzigingen in woonoppervlak of een andere bestemming te geven? Dan heeft u aangepaste splitsingstekeningen nodig, en NiCaD kan deze leveren in overeenstemming met de eisen van het kadaster.

  •  

Vergunningstekeningen voor Efficiënte Goedkeuring

Wanneer u wijzigingen aan uw vastgoed wilt aanbrengen, zoals sloop- of bouwactiviteiten die niet vergunningsvrij zijn, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt zelf een vergunningscheck uitvoeren bij het online omgevingsloket om te bepalen of een omgevingsvergunning vereist is.

Gedetailleerde en nauwkeurige tekeningen zijn van essentieel belang bij het indienen van een bouwvergunning of omgevingsvergunning. Ze zorgen voor een vlot goedkeuringsproces en waarborgen dat uw project voldoet aan lokale vereisten.

Onze Diensten voor Vergunningstekeningen: • Bouwkundige Plattegronden • Geveltekeningen • Doorsnedetekeningen • Situatietekeningen • Detailtekeningen

Daarnaast zijn er ook vergunningen nodig op het gebied van brandveiligheid om ervoor te zorgen dat gebouwen veilig worden gebruikt. Dit omvat:

  • Gebruiksmelding brandveiligheid: een officiële melding bij de brandweer of gemeente om aan te geven dat een gebouw voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften. • Aanvraag omgevingsvergunning brandveiligheid: een vereiste vergunning om ervoor te zorgen dat gebouwen op een brandveilige manier worden gebruikt.

NiCaD is bekend met de wet- en regelgeving van het Bouwbesluit en levert deze diensten volgens de vereiste indieningsnormen. We kunnen ook optreden als gemachtigde en de benodigde documenten namens u indienen bij het omgevingsloket. Hierbij fungeren we als tussenpersoon tussen u als opdrachtgever en betrokken partijen zoals de gemeente en brandweer.