Wonen

NiCaD voor woningcorporaties

NiCaD helpt u verder met het professionaliseren van uw informatiebeheer / Cartotheek van uw woningportefeuille.

 

Het beheer van een goede cartotheek bestaat uit meerdere facetten. Bij het inrichten van uw cartotheek doorlopen wij meerdere stappen om tot uw gewenste eindresultaat te komen.

 

Volledigheid van informatie

Eén van de belangrijkste onderdelen van goed beheer van uw woningportefeuille is de volledigheid van uw informatie van uw woningportefeuille.

Bijna alle woningcorporaties hebben het aantal verhuureenheden (VHE’s) goed in zicht in de administratie. Uit ervaring blijkt dat wanneer we verder kijken op VHE niveau dat de informatie minder accuraat begint te worden.

Wanneer u de cartotheek goed op orde heeft, is de juistheid van uw informatie een stap dichterbij.

Wanneer u beschikt over een juiste plattegrond, is bijvoorbeeld de woningwaardering eenvoudig uit te voeren, of het bepalen/controleren van het gebruiksoppervlakte.

 

NiCaDAnalyse

Voor de meeste projecten is er een leidraad welke we kunnen volgen om het project tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Nicad start met de inventarisatie. Denk hierbij aan een analyse van het gehele bezit op de volgende punten:

 • Hoeveelheid VHE’s
 • Indeling rayons
 • Indeling complexen
 • Verschillende woning types, spiegelwoningen en varianten.
 • Zijn er tekeningen aanwezig, en zo ja, op welk niveau.

 

CAD-protocol

Zodra er gestart kan worden met het proces van digitaliseren wordt er eerst een CAD-protocol opgesteld. In het CAD-protocol worden alle uitgangspunten voor het tekenwerk vastgelegd zodat al het tekenwerk in dezelfde stijl wordt getekend. Nu en in de toekomst bij het beheer.

Denk aan lijndiktes, kleurgebruik, logo en de indeling van de onderhoek etc.

 

Compleet

Om te kunnen werken met een cartotheek is het van belang dat de cartotheek volledig is gevuld. Voor de gebruikers is het bijzonder vervelend wanneer plattegronden ontbreken of dat de ingevulde data niet juist is. De waarde van de cartotheek is dan erg laag doordat de juistheid te wensen over laat.

Tijdens het digitaliseren kan Nicad de oppervlakte bepaling conform de NEN2580 voor u verrichten. Wanneer er plattegronden ontbreken, kunnen wij de woningen ter plaatse inmeten om de as-built plattegronden voor u te vervaardigen. Eventueel een bezoek aan het gemeente archief voor de tekeningen behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

 

Structuur

Naast de compleetheid van uw dossier is de Archief Cartotheekvindbaarheid van de gegevens van groot belang. Dit begint bij een goede software of mappenstructuur waar u al uw informatie in kwijt kunt. Afhankelijk van de grootte van uw portefeuille kan er gekozen worden voor een relatief eenvoudige mappenstructuur tot voor de grotere corporaties voor het koppelen van de gegevens in een primair systeem op basis van een database.

 

Beheer

De meeste corporaties maken gebruik van mutatie opzichters. Tijdens een mutatie kan de betreffende plattegrond op juistheid gecontroleerd worden en indien nodig aangepast worden in de cartotheek. Op deze wijze blijft uw cartotheek ook in de toekomst up-to-date.

Eventueel kunnen wij het cartotheekbeheer voor u verzorgen. Wij werken dan nauw samen met uw mutatieopzichters Wanneer de opzichter de woning heeft bezocht kunnen hun de aantekeningen inscannen en naar ons mailen. Nicad zorgt er dan voor dat u al de volgende dag een up-to-date plattegrond heeft voor in het dossier.

 

Wat nog meer?

Nicad verzorgt voor woningen ook:

 • Woningwaardering
 • EPA-Labels
 • Bouwaanvragen / omgevingsvergunningen
 • Asbest advies
 • Onderhoudadvies
 • Indelingstekeningen
 • Visualisaties van toekomstige situaties

Neem voor meer informatie contact met ons op.