NTA 2581

NTA2581 voor het meetrapport NEN2580

 

Elk meetrapport van NiCaD is opgesteld conform de NTA2581. Dit technisch advies is op advies van de vereniging de vierkant meter in 2011 geïntroduceerd. In de NTA2581 is vastgelegd hoe een meetrapport volgens de NEN2580 opgesteld dient te worden.

 

Waarom u een meetrapport opgesteld wilt hebben conform de NTA2581:

  • Een vastgesteld minimale inhoud voor een meetrapport NEN2580.
  • Vlekkentekeningen dienen bijgevoegd te zijn in het meetrapport.
  • Een verdeling per bouwlaag en ruimtesoort behoort in het meetrapport.
  • De gebruikte tekeningen en uitgangspunten dienen helder in het rapport omschreven te zijn. Ondanks de introductie van de NTA2581 laat de gebruiksvriendelijkheid van de meetstaten nog regelmatig te wensen over. De meetstaten van NiCaD zijn ontworpen voor de gebruiker van het rapport. De NTA2581 is ons vertrekpunt, niet ons eindstation.

Hier staat een NEN2580 rapportage voorbeeld van NiCaD.

Voor meer informatie neem contact met ons op.