NEN2580 meetcertificaat grijs gebied uitgelicht: Trappen in winkelruimtes

In de praktijk van het inmeten van vastgoed conform NEN2580 komen de opdrachtgevers van NiCaD Ingenieursbureau regelmatig met vragen rond de grijze gebieden in de NEN2580. In dit blog zullen we dieper ingaan op een veel voorkomend discussie punt. Trappen in winkelruimtes.

Trap in de verkoopruimte

Trap in de verkoopruimte

De trap wel of niet in de verkoopruimte?

De vraag die wij regelmatig krijgen is de volgende: Mijn trap staat in het magazijn, dat is geen verkoopruimte, dus niet verhuurbaar, toch?” Als we dieper op deze vraag ingaan is niet de vraag of de trap verhuurbaar is of niet, maar wat de definitie is van de term verkoopruimte? In de NEN2580 wordt gesteld dat:  “trappen en trapgaten binnen de verkoopruimte van zelfstandige winkels worden meegenomen als zijnde verhuurbaar vloeroppervlak (VVO).” (1)

Wat is verkoopruimte?

Er zijn meerdere gedachtegangen mogelijk, maar we kunnen deze opdelen in twee algemene standpunten.  

1. De definitie van de term verkoopruimte is gelijk aan de term winkelruimte.

Het grootste voordeel van deze stelling is dat het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) niet zal wijzigen bij een indelingswijziging van de winkelunit. Er van uitgaande dat elke verhuurbare ruimte binnen het winkelpand onder winkelruimte wordt verstaan. Voorbeeld: Wanneer een wand tussen het magazijn en de verkoopruimte wordt weggehaald, terwijl de trap in het magazijn staat, zou deze trap nu ineens in de verkoopruimte staan. De consequentie hiervan is dat de trap van niet verhuurbaar naar verhuurbaar vloeroppervlak verschuift. Dit zou de huurder theoretisch invloed op zijn te huren vierkante meters geven. Door handig de winkelunit in te delen zou de huurder veel meters als niet verhuurbaar kunnen laten aanmerken. Door de stelling hierboven te gebruiken zal de trap altijd als verhuurbaar worden meegenomen. De huurder heeft geen invloed meer op de te bepalen vierkante meters. Het zou Nederland niet zijn als we geen uitzonderingen hadden op de vele regels. Wanneer de trap als afgesloten trappenhuis is gesitueerd (vluchttrappenhuis) is deze niet verhuurbaar. Je kunt dit zien als gebouw gebonden voorzieningen. Enkele “con-collega’s” stellen wel eens: “een verandering in de indeling van een winkelunit zou het VVO nooit mogen beïnvloeden.” Dit zou dus aansluiten bij de eerstgenoemde definitie.

2. De definitie van verkoopruimte beperkt zich tot de daadwerkelijke ruimte van de winkel waar goederen te koop worden aangeboden.

Vanuit de NEN2580 wordt gesteld: “Voor winkels wordt de VVO ook berekend zoals in de norm is beschreven.” (1) Uitgaande van deze regel, wordt de indeling dus bepaald volgens de standaard VVO regels, waar een trap verticaal verkeer is wanneer deze niet in de verkoopruimte staat.(dus geen VVO). Maar daar is de term “verkoopruimte” weer, hier zou men kunnen denken aan het winkelverkoopvloeroppervlakte (WVO). Het begrip WVO wordt een keer genoemd in de NEN2580, maar er wordt hier niet verder op ingegaan, ook wordt er geen verdere toelichting gegeven op wat er wel en niet bij het WVO behoort.

Grijs gebied

Als men op het internet op de term “verkoopruimte” zoekt kom je veel teksten tegen welke “buiten de verkoopruimte” gebruiken in de context: buiten de winkel. Zo ook in het Burgerlijke Wetboek. Doordat de term “verkoopruimte” nergens is omschreven blijft het een grijs gebied.

Met deze blog willen we graag eenduidigheid creëren onder de makers en gebruikers van NEN2580 meetcertificaten.

Wij zijn benieuwt naar uw mening!     Blogartikelen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zomaar geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden, tenzij je schriftelijke toestemming hebt van NiCaD. Bronnen:

  1. NEN2580 (nl) Oppervlakten en inhouden van gebouwen. ICS 01.040.91; 91.040.01 mei 2007.