NEN2580 meetcertificaat grijs gebied uitgelicht: Meterkasten

NEN2580 meetcertificaat grijs gebied uitgelicht: Meterkasten

In de praktijk van het inmeten van vastgoed conform NEN2580 komen de opdrachtgevers van NiCaD Ingenieursbureau regelmatig met vragen rond de grijze gebieden in de NEN2580.

In dit blog zullen we dieper ingaan op een veel voorkomend discussie punt. Meterkasten.

 

Zijn de

Tabel 1: Wel of niet meerekenen?

Tabel 1: Wel of niet meerekenen?

meterkasten wel

of niet verhuurbaar?

De meterkast functie en regels conform de NEN2580 zijn voor het grootste gedeelte gelijk per gebouwfunctie. Toch zijn er een aantal grijze gebieden welke we graag toelichten.

Woningen

Zoals u in het overzicht hiernaast kunt zien wordt de meterkast enkel bij het VVO uitgesloten. Echter is er een situatie welke regelmatig voorkomt bij woningen die twijfel brengt bij makers en gebruikers van meetrapporten.

Wanneer een meterkast buiten de woning gesitueerd is en niet toegankelijk is van binnenuit de woning, wordt deze niet in het GO meegenomen.

Deze regel geldt ook voor het GO van niet-zelfstandige woningen.

Kantoren

halve meter kast

Afbeelding 1: schematische weergave halve meter zone

In de meeste gevallen zal voor kantoren het VVO worden bepaald en is er sprake van een duidelijke meterkast situatie. Bijvoorbeeld in kelders komt het wel een voor dat de hoofdaansluitingen niet zijn voorzien van een scheidingsconstructie om de aansluiting heen.

In deze gevallen is het gebruikelijk om een halve meter om de aansluiting heen aan te merken als installatie ruimte. De onderbouwing van deze “methode” is als volgt:

“Je hebt ruimte nodig om de installatie te kunnen bedienen.”

Echter wordt deze situatie niet beschreven in de NEN2580. Wij van NiCaD vinden de halve meter “methode” prettig om mee te werken, daar het inzichtelijkheid geeft over de aanwezigheid van de hoofdaansluitingen.

Winkels

Door makers van de NEN2580 meetrapporten worden er nog wel eens verschillende opmerkingen gemaakt over meterkasten in winkels.

Met name het onderscheid in hoofdaansluiting en onderverdeelinrichting bij meerdere winkels.

De letterlijke tekst uit de NEN2580 is als volgt:

Tot het VVO wordt niet meegerekend:

  • Een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties.(1)

Vervolgend kijken we wat er exact onder gebouwinstallaties valt:

  • de installatie is vast verbonden met het gebouw.
  • het tot stand brengen van de installatie is nauw verweven met de bouwkundige werkzaamheden.
  • de installatie is overwegend gericht op het scheppen van de juiste omstandigheden voor het verblijven of werken in het gebouw.
  • de installatie is niet gericht op het produceren van goederen en/of diensten door het bedrijf.(1)

Hier wordt geen enkel onderscheid gemaakt in een hoofd- of onderverdeel- aansluiting. Beide gevallen zijn aan te merken als gebouwinstallatie. In beide gevallen is de meterkast geen onderdeel van het VVO en dus niet verhuurbaar.

Bedrijfshallen

De bedrijfshallen zijn, net als de kantoren, vaak voorzien van een scheidingsconstructie. Mocht dit niet het geval zijn, raden wij aan om de halve meter methode toe te passen zoals deze is omschreven onder het kopje “kantoren”.

 

Met deze blog willen we graag eenduidigheid creëren onder de makers en gebruikers van NEN2580.

Wij zijn benieuwd naar uw mening!

 

 

Blogartikelen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zomaar geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden, tenzij je schriftelijke toestemming hebt van NiCaD.

Bronnen:

  1. NEN2580 (nl) Oppervlakten en inhouden van gebouwen. ICS 01.040.91; 91.040.01 mei 2007.