NEN1414 Ontruimingsplattegronden: 1. Symboolweergave

Op een goede ontruimingsplattegrond is snel en eenvoudig de vluchtroute te zien. Daarnaast zijn ook de veiligheidsvoorzieningen hierop duidelijk weergegeven.

We zien in de praktijk diverse opvattingen over het weergeven van vluchtroutes en symbolen. Sterker nog, we zien in de praktijk dat ontruimingsplattegronden nauwelijks eenduidig zijn en veel van elkaar verschillen.

In dit eerste deel van het blog NEN1414ontruimingsplattegronden zullen we dieper ingaan op de correcte weergave van symbolen op een ontruimingsplattegrond.

Want wat is nu de juiste manier?

 

Werkelijke situatie

werkelijk

De werkelijke situatie

Een veel gebruikte methode is het toepassen van de symbolen zoals deze in de werkelijke situatie binnen het pand aanwezig zijn. De tekening heeft hierdoor symbolen dieniet in de leesrichting staan. Het resultaat is dat de symbolen gedraaid in de tekening verschijnen welke de leesbaarheid niet altijd ten goede komt. Symbolen kunnen zelfs ondersteboven op de ontruimingsplattegrond weergegeven worden. Ook komen we hier nog een probleem tegen. Veel bordjes zijn tegenwoordig aan beide kanten voorzien van een symbool, dat houdt in wanneer men in het voorbeeld van rechts komt de pijl naar links wijst en andersom. Om deze onduidelijkheden te vermijden geeft NiCaD de voorkeur aan het weergeven in de leesrichting.

 

boordjes voorbeeld 2

In de leesrichting

In de leesrichting

Om een ontruimingsplattegrond leesbaar te maken voor mensen die geen tekening kunnen lezen is het overzichtelijker de symbolen te draaien naar de leesrichting.

Hierdoor is het duidelijk dat er op de plek een vluchtwegbordje hangt en geeft het tegelijkertijd de richting aan waarnaar men kan vluchten zodat er geen situaties ontstaan dat de richting tegenstrijdig is met de vluchtroute. Maar wat is nu juist volgens de NEN1414

 

Welke is nu juist?

Er zijn meerdere wetten, regels en normen die toegepast kunnen worden bij het opstellen van ontruimingsplattegronden en het gebruik van kleurstijlen vansymbolen. Met zoveel regels verwacht men dat de leesbaarheid/draairichting van de symbolen ergens vastgelegd zou zijn. Dit is echter niet het geval.

Het enige antwoord wat we bij het NEN-instituut hebben kunnen achterhalen: Beide zijn juist. De onderbouwing van NEN is als volgt: “De persoon die de ontruimingsplattegronden vervaardigd dient dit op gevoel te doen.”

Dit antwoord verbaasde ons enigszins doordat hiermee het opstellen van een goed leesbare ontruimingsplattegrond volledig vrij staat aan de interpretatie van de persoon die deze vervaardigd.

NiCaD kiest ervoor om de leesbaarheid, en daarmee de veiligheid, voorop te stellen en plaatst de symbolen in de leesrichting van de tekening. Wij vinden het belangrijk dat de plattegrond voor zich spreekt. Of dit nu een eenmalige bezoeker van een pand betreft of de gebruiker van het pand zelf.

 

Door middel van dit blog willen we graag eenduidigheid creëren onder de makers en gebruikers van NEN1414ontruimingsplattegronden.

 

Wij zijn benieuwt naar uw mening!

 

In het volgende deel van het blog NEN1414: ontruimingsplattegronden.

  1. Onduidelijkheden omtrent vluchtrouteweergave

 

Blogartikelen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zomaar geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden, tenzij schriftelijke toestemming van NiCaD ingenieursbureau.

 

Bronnen:

  1. NEN1414:Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden