BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De gemeenten zijn sinds enige tijd verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en de kwaliteit ervan. De volgende BAG gegevens kunnen door NiCaD worden verzorgt:

 

  • Bouwjaar
  • Pandcontour
  • Verblijfsobject
  • Gebruiksoppervlak
  • Gebruiksdoel
  • Coordinaten Adres

Bouwjaar

Onze werkwijze voor het achterhalen van de gegevens is voor elk gebouw nagenoeg hetzelfde. Echter is er per gemeente wel een veschil, met name in het bezoeken van de gemeente archieven voor het ophalen van verschillende informatie zoals het bouwjaar van een pand.

Pandcontouren

De pand contouren worden door NiCaD opgezocht in de gemeente archieven, wanneer dit niet mogelijk is zal NiCaD de locatie bezoeken en de contouren ter plaatse inmeten. Vervolgend tekenen we deze uit in dwg-formaat.

Gebruiksoppervlak

NiCaD gebruikt haar expertise in de NEN2580 voor het bepalen van het gebruiksoppervlak conform de geldende NEN-normering. Voor meer informatie over de NEN2580 klik hier.

 

De overige gegevens verblijfsobject en gebruiksdoel worden door NiCaD opgezocht.

De coordinaten per adres worden met behulp van topografische software exact bepaald.

 

Nicad helpt u graag met het in kaart brengen van uw BAG gegevens. Neem contact met ons op om een afspraak te maken.